Znojemské historické vinobraní

Znojemské historické vinobraní

ZHV je slavností burčáku s každoroční tradicí a bohatým kulturním programem, které trvá 3 dny. Levné ubytování ve Znojmě si doporučujeme zajistit s dostatečným předstihem. Historický průvod prochází starým městem, ve večerních hodinách s pochodněmi. V průběhu vinobraní probíhají rytířské turnaje na koních, otvírání mázhauzů a šenků, historické tržiště s ukázkami řemesel. Pestrý je nejen bohatý program doprovodných akcí, jako jsou divadelní vystoupení a koncerty slavných osobností, ale i tradiční historická část Znojemského historického vinobraní s králem Janem Lucemburským, manželkou Eliškou Přemyslovnou a také bohem vína a dobré nálady Bakchusem. Znojemské vinobraní je ukončeno ohňostrojem, ale velkolepé veselí pokračuje dále.
Odkazy:
www.znojemskevinobrani.cz, www.znojmocity.cz